PLES in LUTKE Puppet Dance

Prepletanje lutkovne animacije in sodobnega plesa.


KONTAKTNI PLES Z LUTKO /// Puppet Contact Dance

GIB je naš navdih in vodilo.

KONTAKTNI PLES Z LUTKO je unikatna plesna tehnika, ki povezuje lutkovno animacijo in kotakno impovizacijo sodobnega plesa.

Odkrijte novo dimezijo plesa z lutko.

Delavnica zajema:

  • Osnove sodobnega plesa.
  • Osnove lutkovne animacije.
  • Osnove kontaktne improvizacije.
  • Ustvarjanje lastne koreografije s plesom in lutko.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MOTION is our primary guide and means of expression.

PUPPET CONTACT DANCE is the technique of animating puppets and dancing with your body. It unites contemporary dance and puppetry. Through dancing body we will include puppet movement.

Do you want to discover dimension dancing with puppets?
Join us with unique workshop where body and objects comes alive together.

This workshop explores:

  • The basics of contemporary dance.
  • The basics of puppet animation.
  • The basics of contact improvisation.
  •  Co-creating your own choreography with puppets and dancer.

PLES SENC /// Shadow Dance

Metoda PLES SENC prepleta lutkovno animacijo in sodobni ples ter temelji na gibanju luči in telesa. Rezultat kombinacije dveh umetnosti je ustvarjanje tretje identitete na platnu – SENCE – ki pleše v »filmskem kadriranju« (približevanje, oddaljevanje, detajl, preskoki, skoki in kadriranje gledalčevega pogleda).

SODELOVANJE in RAZISKOVANJE
Ples senc temelji na sodelovanju plesalca in animatorja luči, zato bodo vaje potekale v dvojicah in poudarjale skupinsko delo. Skupaj bomo raziskovali in iskali svet senc s plesom.
PLESNO-SENČNA IMPROVIZACIJA = Gledališki jam session z živo glasbo, kjer bomo preizkušali ples senc ter iskali skupinsko dinamiko in predstavili rezultate delavnic.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SHADOW DANCE method is poetry of body movement and dance with the lights. Coexistence of human body and puppet animation it shown in the world of shadows. Dancing with shadow represents life of subordination, searching the way out and finally finding freedom.

 Movement is the breath of our body.

New method SHADOW DANCE  is combining puppet animation and contemporary dance. The base is in movement. We do not use puppets but dancing body. Innovation within shadow dance is DANCING LIGHT. The light is not static – it is dancing with dancer. In this way shadow is dancing on the screen and also you play with audience reality. Animator with the light is like cameraman with filming movie. The light can zoom out or zoom in the shadow – it can move it, make it bigger or smaller. You can decide to play with details. There is a lot of options with which you are creating new reality – shadow dance world.

COOPERATION
For dancing shadow, you have to know at least basic of contemporary dance and puppet animation (shadow theatre). Both is then combine with group dynamic and listening to each other movement. A lot of exercises for SHADOW DANCE are based on group improvisation and technical task – which you have to learn before.

We are teaching how to master our own shadow as well as those from objects. May you be a musician, dancer, actor or so to say anyone who wants to be a part of a theatrical event, we have a spot for you.

INFO IN PRIJAVE
kulturna@zraven.si
Katja VRAVNIK
040/191-837
Tea KOVŠE
051/689-343