Gledališče DELA

Tukaj sem.

Katja Vravnik (koreografinja, oblikovalka) in Tea Kovše (animatorka lutk, dramaturginja), ustanoviteljici Gledališča DELA sta uprizorili 19 lutkovnih/plesnih performansov v zadnjih 7 letih. Gledališče DELA soustvarjata v odličnem timu, sestavljenem iz desetih umetnikov različnih področij (sodobni ples, lutkovna animacija, glasba, likovna in video umetnost, družboslovna teorija), ki skupaj odražajo kvalitetni vizualni in fizični lutkovno-plesni teater. Glavni interes je razširiti sodobni ples v polju lutkovne umetnosti in preučiti možne odnose med človeškim telesom in objektom (lutka) v različnih prostorih.

GIB je naše osnovno vodilo in izrazno sredstvo.

Gledališče DELA uprizarja performativne predstave, dogodke in situacije. Raziskuje gledalčev slog gledanje ter njegovo vključenost v odnosu do videnega. Z avtorskimi koncepti kritično zajema problematike današnje družbe in jih umešča v različne prostore (oder, ulica, grajska klet, park in zapuščena hala). Struktura gledališča temelji na prepletanju različnih umetnosti. V ospredju so gib, telo, lutka in vizualni elementi ter odnosi med njimi.
Gledališče DELA spreminja lasten in gledalčev pogled ter uprizarja performanse,
ki kažejo podobe, katerih se bojimo ali pa jih nočemo videti. Odpiramo oči, zapolnjujemo praznine ter ponovno postavljamo vprašanja.
Gledališče DELA išče odzive in odgovore v ljudeh. Z ustvarjanjem prikazuje manko ter opozarja na sociološke in politične problematike. Performansi se ne opredeljujejo na podlagi dojemanja prostora ali igralca – določajo jih reakcije gledalcev. V fokusu je gledalec, ki se lahko odloča o zornem kotu pogleda in s tem so-režira dogodek.

Gledališče DELA dela, da lahko vi gledate.

—————————————————————————————————————————————————————–

ENG:
Katja Vravnik
(dancer, choreographer) and Tea Kovše (puppeteer, dramaturge) founding members of Theatre WORKS has conceived 19 puppet/dance performances in last 7 years. They present a great team which reflects in highly visual and physically puppeteer-dance theatre. Main interest is expanding the scope of contemporary dance and examine the possible relations between puppetry image and the movement of the human body.

Theatre WORKS produces performative theatre plays, happenings and situations. It explores the spectator’s manner and his participation in reliance to the seen. With its authorial concepts it critically encompasses the problematic of our day and sets them into different surroundings (the stage, the street, a park, a basement and an empty old hall). The structure of the Theatre is based on intertwining of different arts. The leading role is given to movement, dance, puppetry and visual elements and the relations between those.

Theatre WORKS changes its own, as well as the spectators’ view, and stages performances, that speak their own words and show imagery of which we are either afraid of, or don’t want to acknowledge. We open up eyes, fill the blanks and set the questions once again.

Theatre WORKS is constantly searching for answers in people. With composition it shows the lack and sets focus on sociological and political problematic. The performances are not limited on the base of the perception of a room or an actor – they are being defined by the reactions of the spectator. The focus is on THE actor, which can decide about his point of view and co-direct and event.

Theatre WORKS works, so you can watch.

VIDEO – click klik

PORTFOLIO:

2019
UMAMI
lutkovno-plesna postavitev
Premiera: 21.8.2019 Kulturni center Ravne na Koroškem

2018
GET OUT! Osvobajanje

lutkovno-plesna predstava
Premiera: 15.6.2018 KMKC Kompleks, Ravne na Koroškem

VIVA LA FORMA.
glasbeno-plesni spektakel
Premiera: 18.4.2018 ob Formi Vivi, Ravne na Koroškem

2017
SAMO TRENUTEK

lutkovno-plesna ulična predstava
Premiera v Sloveniji: 29.6.2017, Maribor, festival LENT
Premiera v Avstriji: 28.7.2017, Pliberk, DOLGA NOČ PLESA

Krasni NoRi Svet
po motivih knjige Krasni novi svet; Aldous Huxley
Premiera: 24.4.2017, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

2016
IME MI JE VIDA

ulična predstava (ples senc)
Premiera: 30.6.2015, Ljubljana, mendarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica

MOLK JE ZAČEL JEČATI V GLASILKAH
gledališki koncert
Premiera: 24.6.2016, Kulturni center Ravne na Koroškem

GLAVA V RIT
ples senc
Premiera: 28.5.2016, Kulturni center Ravne na Koroškem

ŽIVIM NA REZERVI
performans po besedah ljudi
Premiera: 1.4.2016, Kulturni center Ravne na Koroškem

BRCA V MOŽGANE
performans po motivih knjige Moj boj, Adolf Hitler
Premiera: 26.2.2016, grajska klet Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika

ŽIV DOUGCAJT
performans absurda
Premiera: 8.1.2016, Kulturni center Ravne na Koroškem

2015
JEBOLA, raje bom doma
vizualni performans
Premiera: 23.10.2015, Kulturni center Ravne na Koroškem

ČAKAM NA KAVO
performativna razstava
PREMIERA: 3.10.2015, KMKC Kompleks, Ravne na Koroškem

JEBOLA
ulična predstava
PREMIERA: 6.-9.7.2015, na trgu Ravne na Koroškem

ACTA NON VERBA
koncert s tipkalnimi stroji
PREMIERA: 11.6.2015, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem

UPRIZARJANJE ZVOKA V 4 DEJANJIH
uprizoritev zvočnih pokrajin
PREMIERA: 17.5.2015, Tehniški muzej Slovenije

MAVRICA NASTANKOV SVETA
pripovedovanje za odrasle
PREMIERA: 8.4.2015, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem

KULTUROPOLY
gledališka igra po prostoru – trgovanje s kulturo
PREMIERA: 21.3.2015

O, EMOR, NI AJILUJ! ali zbrka na balkonu
Gledališka predstava z balkonom v glavni vlogi
PREMIERA 6.2.2015, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem

2014
OTVORITEV POŠTNEGA NABIRALNIKA
konceptualna ustanovitev Zadruga ZRaven
PREMIERA: 5.12.2014, Kulturni center Ravne na Koroškem

AHTI, ŠIHT!
Glasbeno-lutkovna predstava
PREMIERA: 31.5.2014, Muzej Ravne na Koroškem, Štauharija

2013
KRAFL
lutkovno-glasbena uprizoritev po motivih koroških ljudskih pripovedi
PREMIERA: 10.8.2013, Grajski park, Ravne na Koroškem

2012
ŽIVA GROZA
lutkovno-glasbena grozljivka
PREMIERA: 15.12.2012, KMKC Kompleks, Ravne na Koroškem

OD MAJCE DO SRAJCE ali MOŽGANSKE (ZA)GATE
lutkovna predstava za odrasle
PREMIERA: 13.4.2012, KMKC Kompleks, Ravne na Koroškem