Razvijanje motoričnih spretnosti skozi lutkovno igro.

Spodbujanje ter razvijanje fine motorike skozi lutkovno razmišljanje.

Z lutko razvijamo motorične sposobnosti manjših mišic, ki se aktivirajo v organiziranih in finih gibih rok, zapestja, prstov, nog in obraza. Skozi lutkovni princip in lutkovno igro otroci oživljajo in animirajo lutke (preoblačenje, obuvanje, lutkovna animacija). Nato premagujejo ovire, ki so sestavljene premišljeno, saj je potrebno z lutko iti skozi ozek tunel, prečkati deročo reko, skakati samo po rumenih kamnih in na koncu igrati pravo lutkovno košarko.

POTEK DELAVNICE:

  • Ogrevanje skozi ustvarjalne gibalne igre v skupini.
  • Kratka predstavitev LUTKOVNEGA POLIGONA z lutkovnim pripovedovanjem
  • Principi in osnove LUTKOVNEGA POLIGONA ter LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA (Spoznavanje z lutko ter z oviramo in zgodbo poligona).
  • Ogrevanje z lutko.
  • Izvajanje LUTKOVNI POLIGON – lahko je posamično ali skupnisko. Lutkovni poligon se lahko sestavi v različne kombinacije iger in je tako prilagodljiv za različne starostne skupine in zahtevnosti.
  • Odgrevalna skupinska igra za konec.

ZGODNJE OBDOBJE OTROK JE ODLOČILNO ZA RAZVOJ FINE MOTORIKE IN LUTKOVNI POLIGON SKOZI LUTKOVNO ANIMACIJO IN PRECIZNE IGRE RAZVIJA TER DOPOLNJUJE ZNANJE, KI GA OTROK ŽE IMA ALI PA GA ŠE MORA PRIDOBITI.

LUTKOVNO GLEDALIŠČE IN AKTIVNA IGRA

Poligon poteka skozi pripovedovanje zgodbe, katero osrednji lik so oni sami z izbrano lutko. Tako se poleg aktivnega razvoja in soustvarjanja lutkovnega gledališča izobražujejo tudi v dramaturgiji zgodb in sestavljenu pripovedi skozi scenosled.

FINA MOTORIKA

Otrok v lutkovnem poligonu razvija tako grobo kot fino motoriko, saj je v ospredju gibanje.

Z lutko razvijamo motorične sposobnosti manjših mišic, ki se aktvirajo v organiziranih in finih gibih rok, zapestja, prstov, nog in obraza.

STABILNOST

Skozi lutkovni princip in lutkovno igro otroci skrbijo ter aktivirajo lutke (spreoblačenje, obuvanje, lutkovna animacija). Nato premagujejo ovire, ki so sestavljene premišljeno, saj je potrebno z lutko iti skozi ozek tunel, prečkati deročo reko, skakati samo po rumenih kamnih in na koncu igrati pravo lutkovno košarko.

Fina motorika je temelj koordinacije in se začne s prenosom predmetov iz rok v roke ter tudi njuno uporabo. Otrok v procesu reševanja lutkovnih naloge doseže zastavljen cilj.

Omogočeno je kakovostno doseganje cilja, hkrati pa je pomembna tudi kakovost izvedbene naloge.

CILJNA SKUPINA

  • Otroci od 2 do 10 let.
  • Maksimalno število je 20.

Izdelava lutkovnega poligona: Tea Kovše, Martin Kovše in Katja Vravnik
Fotografija: Nika Hölcl Praper